JF Rey

Được thành lập bởi Joelle và Jean-Francois Rey tại Marseille, Pháp, trong những năm 90, MAISON JEAN-FRANCOIS REY được biết đến với những gọng kính hiện đại và độc đáo. Chúng dành cho những lựa chọn mang tính nghệ thuật đầy tham vọng và khiêu khích.

Những cải tiến về kỹ thuật, vật liệu, hình dáng và chuyển động chính là trọng tâm của quá trình nghiên cứu sáng tạo không ngừng nghỉ của thương hiệu.

Sản Phẩm

1985 Harry

9055

2860

9050

2862

0522

Memento

5555

Memento Sun

0505

Rage

0509

Tamura

0505

Boz Eyewear là một trong những dự án của Maison Jean-Francois Rey.

Havane Sun

Hotel Sun

Ipala

Ipala Sun

Brands

Khám phá nhiều mẫu mã hơn tại cửa hàng !