Brendel

Những phụ nữ thời thượng và tự tin thể hiện tính cách của mình thông qua sự lựa chọn mẫu kính. BRENDEL là nhãn hàng kết hợp xu thế thời trang hiện nay của phụ nữ thế giới với sự truyền thống của một công ty sản xuất từ Đức.

Sự nữ tính rất đa dạng về hình thức và BRENDEL nắm bắt được tính đa dạng này trong những mẫu thiết kế ấn tượng. Thêm vào đó, chúng cũng đồng thời cho thấy một điểm chung: sự độc đáo.

Khám phá nhiều mẫu mã hơn tại cửa hàng !