José Alvarez

Gọng kính Jose Alvarez là kết tinh của 60 năm kinh nghiệm trong việc thiết kế và tinh chỉnh. Mỗi thiết kế đều được sản xuât giới hạn với số lượng từ 50 đến 100 mẫu, với quá trình tinh chỉnh thủ công hơn 300 bước.

Hình dạng nổi bật là điểm cực kì quan trọng cho một gọng kính tốt. Tất cả đều nằm trong thiết kế và những chi tiết, nhưng cũng nằm trong việc tinh chỉnh của chuyên viên.

Sản Phẩm

Amsterdam

A1

Barcelona

D6

Bora Bora

A4

Buenos Aires

A4

Calabasas

B2

Dubrovnik

A4

Le Cap

A9

Lisboa

B1

Seychelles

D6

Ushuaia

A2

Brands

Khám phá nhiều mẫu mã hơn tại cửa hàng !